درخواست انحلال شرکت

برخی شرکت‌ها بعد از فعالیت تجاری‌شان بنابر دلایلی تصمیم می‌گیرند که فعالیت تجاری خود را متوقف کنند. پیشنهاد می‌کنیم اگر شرکت یا موسسه شما فعالیتی ندارد، جهت جلوگیری از ایجاد مشکلاتی مانند بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی و … ، شرکت را منحل نمایید. به منظور انجام با کیفیت و به‌موقع دفاتر پلمب شما و تسریع در فرآیند درخواست آن، می‌توانید فرم درخواست انحلال شرکت را تکمیل کنید تا کارشناس ثبتی ما با شما تماس گرفته تا به‌راحتی امور مربوط به انحلال را بدون نیاز به مراجعه حضوری به اداره ثبت شرکت‌ها و در کمترین زمان برای شما انجام دهند.

مدارک مورد نیاز

  • کد ثنا شرکت و اعضا هیئت مدیره
  • کپی شناسنامه و کارت ملی
  • اساسنامه و تصویر آخرین روزنامه
  • لیست اعضای هیئت مدیره

 

دلایل انحلال

انحلال بر اساس تصمیم شرکا
ورشکسته شدن شرکت
نرسیدن به اهداف تعیین شده
گذشت زمان انقضاء (این موضوع در شرکت‌هایی اتفاق می افتد که زمان محدودی دارند و در صورت گذشت این زمان و تمدید نکردن آن شرکت منحل خواهد شد)
حکم دادگاه
فوت یکی از شرکا ( در صورتی که در اساسنامه ذکر شده باشد )

فرآیند انحلال شرکت

  1. ثبت درخواست و ارسال مدارک مشتری
  2. پرداخت مبلغ اعلامی
  3. تنظیم صورت جلسه و ارسال به مشتری
  4. امضا توسط مشتری و ارسال به استارتآپ پال
  5. تنظیم مدارک و ارسال به اداره
  6. ثبت آگهی انحلال در روزنامه رسمی  کشور

انحلال شرکت چقدر زمان می برد؟

حدودا ۱۰ الی ۱۵ روز کاری.

چگونه یک شرکت را منحل کنیم؟

در مرحله اول با توافق شرکایتان یک صورتجلسه در خصوص انحلال تنظیم کنید و شرکا آن را امضا کنند، سپس در سامانه اداره ثبت، ثبت کنید تا در روزنامه رسمی آگهی شود. پیشنهاد می‌کنیم حتما برای انحلال شرکت خود از کارشناسان ثبتی ما مشورت بگیرید.

برای ثبت انحلال چه مدارکی مورد نیاز است؟

تصویر آخرین آگهی روزنامه و لیست سهامداران

 

بعد از انحلال شرکت چه کاری باید انجام داد؟

بعد از آگهی انحلال شرکت، تصویر روزنامه رسمی باید به اداره مالیات ارسال شود و ممیز دارایی را در جریان انحلال شرکت قرار داد و نسبت به ابطال شناسه ملی اقدام کرد.

درخواست انحلال شرکت