چهارشنبه
09 خرداد
1403
2:00 ب.ظ - 4:00 ب.ظ شیراز،میدان ارم،ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز،بلوک B،طبقه ششم،مرکز تخصصی نوآوری علوم انسانی

آموزش ثبت علامت تجاری در رویه عملی

دوشنبه
04 تیر
1403
6:00 ب.ظ - 8:30 ب.ظ شیراز،میدان ارم،ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز،طبقه ششم،مرکز نوآوری تخخصصی علوم انسانی دانشگاه شیراز

آشنایی با مالکیت فکری

سه شنبه
08 خرداد
1403
3:00 ب.ظ - 5:00 ب.ظ شیراز،میدان ارم،ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز،بلوک B،طبقه ششم،مرکز تخصصی نوآوری علوم انسانی

آشنایی با اکوسیستم نوآوری کشور و جایابی در آن