ثبت شرکت

برای مثال : خدمات فناوری اطلاعات
درصورتیکه دارای سوپیشینه می باشد باید درخواست سوپیشینه کیفیری را ارسال و در زمان ثبت درخواست به کارشناسان استارتآپ پال برسانید. مدارک مورد نیاز : تصویر روی کارت ملی + صفحات شناسنامه تمامی اعضا + کد پستی محل شرکت و تمامی اعضا به تفکیک و شماره تلفن همراه ثبت شده بنام افراد و در سامانه ثنا ثبت شده باشد . از شما خواهشمندیم کلیه مدارک را تبدیل به یک فایل pdf نموده و در بخش ارسال مدارک ارسال نمایید.
انواع فایل های مجاز : pdf, حداکثر اندازه فایل: 5 MB.