ثبت علام تجاری

انواع فایل های مجاز : jpg, حداکثر اندازه فایل: 5 MB.
از شما خواهشمندیم نمونه علامت خود را در سایز 501 در 501 پیکسل تنظیم نمایید و با پسوند jpg ارسال نمایید.
انواع فایل های مجاز : jpg, حداکثر اندازه فایل: 5 MB.
لطفا روی کارت ملی + صفحه اول شناسنامه را در یک صفحه اسکن و ارسال نمایید.نوع فایل ارسالی jpg باشد.