پلمب دفاتر قانونی

انواع فایل های مجاز : pdf, حداکثر اندازه فایل: 5 MB.